Här kan vi se den föreläsning som under ”normala tider” skulle ha skett på föreningens årsmöte den 28 mars 2021. Nu får vi se, lyssna och lära så här istället.

Lars-Erik Strand håller en intressant föreläsning med många bilder om renässanstiden och då främst den kvinnliga konstnären Sofonisba Anguisola.