Föreläsning av Leif Burman

Publiken var enig om att detta var en mycket intressant och uppskattad föreläsning.