Välkommen till bords!


Stefan Hammenbeck
12 februari 2017 kl. 15.00-17.00

Fester och allvarliga måltider i konsten.
Stefan Hammenbeck konstintendent vid Östergötlands museum i Linköping och nybliven hedersdoktor, bjuder oss till bords i bildkonstens värld med fokus på fester och allvarliga måltider.
Något om vår berömde kokboksförfattare Charles Emil Hagdahl kommer Stefan också att säga, eftersom Hagdahl är en av grundarna av det som idag heter Östergötlands museum. Stefan är också sekreterare i den Hagdahlska akademien.

Föreläsningar om Konst och Gastronomi
Tid: Söndagen den 12 februari – Stefan Hammenbeck
och söndagen den 5 mars –  Carl Jan Granqvist
klockan 15.00-17.00.

Anmälan är bindande och ska vara Tranåsbygdens konstförening tillhanda senast 2017 01 27.

Vi vill gärna ha din anmälan via e-post till info@tranasbygdenskonstforening.se.
Information om betalning kommer efter anmälningstidens slut. Gör alltså ingen inbetalning förrän du fått en anmälningsbekräftelse.

Företräde ges till våra medlemmar men även du som inte är medlem kan lämna in en anmälan och får plats i mån av tillgång.
Pris medlemmar 600 kronor, icke medlemmar 900 kronor.

Vid ev. frågor kontakta Catarina Melin på telefon 0140-124 29 eller 070-361 39 22

Välkommen!