Jan Thorblad

Jan Thorblad har varit, och är fortfarande, verksam som läkare, ett yrke som tar mycket tid och kraft. I dag har han dock trappat ned verksamheten betydligt och har bara två – tre patienter i veckan på sin mottagning.
Det gör att han de senaste tre åren fått med tid över för måleriet, ett intresse som han odlade ännu mer aktivt under 60-talet.

Jag har kommit igång med min ateljé nu, berättar han Jag måste ha musik när jag målar. Traditionell jazz eller klassisk musik. Det är ett måste.