Lena Brattström

Lena Brattström har jobbat som tandläkare hela sitt yrkesverksamma liv men har alltid haft konsten i bakgrunden.
Mitt stora intresse var hästar och ridning. Jag hade egen häst under en lång period. När jag var tvungen att ta bort min häst var jag 60 år. Jag kände plötsligt att jag fick en massa friställd tid. Då började jag måla igen. Jag gick några kurser för Lars Hagström, det var så det kom igång.

https://lenabrattstrom.tranasmalarna.se/#collections