Medlemslotteriet 2023

Välkomna till dragning av medlemslotteriet
Lördagen 11 november kl.15.00
I år ramar vi in med svensk, finsk och irländsk musik, Märtha Andersson på fiol och Magnus Unger på mandola.
Galleriet öppnar kl.15.00, då visas de inköpta vinsterna till musik och med något i glasen.
Kl.16 genomförs dragningen först av två närvarovinster, sedan själva medlemsvinsterna och till slut två närvarovinster.