Föreläsning om Munchs konstnärskap

Det blev en välbesökt föreläsning på söndagen då Thomas Kjellgren från Sölvesborg besökte konstföreningen och föreläste om Edvard Munch. Numera är han Norges mest älskade konstnär men blev under sin levnad inte uppskattad utan fick i princip kritik för allt han gjorde. Detta berodde till stor del på kritikerna inte förstod vad han försökte förmedla. Det var många dystra bilder som visades under föreläsningen som handlade om död, ensamhet, ångest och depression. Tyvärr lika aktuella ämnen idag. Eftermiddagen avslutades dock med spännande bilder från det nya Oslo och den explosion med nya byggnader som har hänt under de sista åren, inte minst de tretton våningar höga Munchmuséet. Speciellt intressant var detta förstås för de som nästa vecka ska resa med konstföreningen till Oslo.