Tex Berg

”Jag tillhör de målare, som måste ha förankring i verkligheten. Jag kan inte stå och konstruera en värld. Därför arbetar jag alltid med en upplevelse i grunden. Att jag sedan bearbetar och omarbetar till en kanske helt oigenkännlig bild är en annan sak. Men verkligheten måste finnas i botten. Jag använder motivet för att överföra en känsla. Därför letar jag upp något i t.ex. ett landskap som har gemenskap med det stämningsläge som jag befinner mig i. Se filmen, Att bygga bilder, så förstår du vad jag menar”
Se Filmen >>
Tex Bergs hemsida >>